מילון מונחי צילום כולל את כל מה שצלם מתחיל צריך לדעת על צילום.

  • אם אתם רוצים ללמוד צילום בצורה מסודרת, קראו המאמרים המפורטים תחת לימודי צילום.
  • אם אתם רוצים לבחור מצלמה או ציוד מצלמות, הרחיבו אופקים במאמר הרלוונטי לכם מתוך ציוד צילום.

אחרת פשוט לחצו על אות או מונח מתחום הצילום הדיגיטלי והבינו את המשמעות שמאחוריו.

אסא (ASA)

אסא (ASA) הינו תקן אמריקאי למדידת רגיושת סרט צילום או חיישן מצלמה לאור. התקן זהה לתקן הבינלאומי איסו (ISO) אשר הפך למונח המקובל במדריכי הפעלה למצלמות שאולי אתם מחזיקים בידיכם. ראה הערך איסו (ISO)